Tuzemské samozdanenie

S účinnosťou od 1.1.2016 sa zavádza tzv. TUZEMSKÝ PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI pri dodaní STAVEBNÝCH PRÁC platiteľom dane inému platiteľovi dane.

Toto opatrenie má pomôcť malým a stredným podnikom, dodávateľom stavebných prác, aby nedoplácali na NEPOCTIVÝCH NEPLATIACICH ODBERATEĽOV. Umožňuje prenos daňovej povinnosti pri STAVEBNÝCH PRÁCACH na hlavného odberateľa. Platba DPH sa tak posunie z dodávateľa na odberateľa a ten si môže uplatniť odpočet DPH. Daň štátu teda odvedie až posledná firma v reťazci. V praxi sa takýto prípad zvykne nazývať „TUZEMSKÉ SAMOZDANENIE“.

Uložiť odkaz do záložiek.