30. januára 2018

Kontakt

Adresa kancelárie spoločnosti:  Ulica 1. Mája 20/14, 901 01 Malacky

Poštová adresa a sídlo spoločnosti:  Hurbanova 491/29, 901 01 Malacky

Telefónny kontakt: 0948 337 334

E-mail: info@jminvestment.sk

IČO : 45723109

DIČ : 2023187155

Bankové spojenie:

č. účtu – 1119713002/1111

IBAN – SK1711110000001119713002