Nezabudnite

NEZABUDNITE!!! Od 1.1.2017 budú SZČO s minimálnou výškou preddavku na ZDRAVOTNÉ POISTENIE, platiť preddavok v sume 61,81 eur (prvá platba s novou výškou preddavku odíde do 8.2.2017) a čo sa týka SOCIÁLNEHO POISTENIA, tak minimálny preddavok sa bude platiť vo výške 146,35 eur (tak isto prvá platba odíde do 8.2.2017) čo je nárast o 5,90 Prečítať viac o Nezabudnite[…]

Otec na materskej

OTEC NA MATERSKEJ Od roku 2011 platí, že okrem matky dieťaťa môže ísť na materskú aj otec. POZOR, platí to v zmysle, že potom ako si vyčerpá svoje materské matka, môže čerpať svoje materské aj otec. Teda nie je to „BUĎ MATKA ALEBO OTEC“ ale „AJ MATKA AJ OTEC“. Málokto o tejto možnosti vie.

Tuzemské samozdanenie

S účinnosťou od 1.1.2016 sa zavádza tzv. TUZEMSKÝ PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI pri dodaní STAVEBNÝCH PRÁC platiteľom dane inému platiteľovi dane. Toto opatrenie má pomôcť malým a stredným podnikom, dodávateľom stavebných prác, aby nedoplácali na NEPOCTIVÝCH NEPLATIACICH ODBERATEĽOV. Umožňuje prenos daňovej povinnosti pri STAVEBNÝCH PRÁCACH na hlavného odberateľa. Platba DPH sa tak posunie z dodávateľa na Prečítať viac o Tuzemské samozdanenie[…]