Otec na materskej

OTEC NA MATERSKEJ
Od roku 2011 platí, že okrem matky dieťaťa môže ísť na materskú aj otec. POZOR, platí to v zmysle, že potom ako si vyčerpá svoje materské matka, môže čerpať svoje materské aj otec. Teda nie je to „BUĎ MATKA ALEBO OTEC“ ale „AJ MATKA AJ OTEC“.
Málokto o tejto možnosti vie.

Uložiť odkaz do záložiek.